Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2014

sanusss
Bo ja uważam, że dobrze Nam razem. Lubię być z Tobą, bo nigdy się nie nudzę. Nawet gdy nie rozmawiamy, nawet gdy się nie dotykamy, nawet gdy nie przebywamy w tym samym pokoju (...). Myślę, że to dlatego, bo mam do Ciebie zaufanie, mam zaufanie do Twojego sposobu myślenia. (...) Lubię w Tobie to wszystko, co widzę i czego nie widzę. A przecież znam Twoje wady. I właśnie mam wrażenie, że Twoje wady pasują do moich cech. Nie boimy się tych samych rzeczy. (...) Ty jesteś wart więcej, niż to okazujesz, a ja przeciwnie. Co do mnie, potrzebne mi jest Twoje spojrzenie, żeby uzyskać więcej...
— A. Gavalda "Kochałem ją"
sanusss
2602 e319
Reposted fromdusix dusix vianiewychamowanee niewychamowanee
4590 8c1c 500
sanusss
sanusss
sanusss
sanusss
sanusss
sanusss
Przerosło mnie
serce
cały jestem wewnątrz
— Rafał Wojaczek
Reposted fromrol rol vianiewychamowanee niewychamowanee
sanusss
Nie wiem, dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam cię za rękę
— Alfred de Musset
sanusss

 Powiedziałeś „przyjdę do ciebie nocą gdy będziesz spała skulona jak ciepły mruczący kot".  I teraz czekam na ciebie przez wszystkie wieczory.  Rozgniatam usta o pierze poduszek rozsnuwam włosy... 
— H.Poświatowska
sanusss
po prostu oboje siebie cholernie potrzebujemy.
— Joachim, mój mistrz i osobisty rozczulacz
Reposted frombadgal badgal vianiewychamowanee niewychamowanee
sanusss
0913 6298 500
Reposted fromholdmy holdmy vianiewychamowanee niewychamowanee
sanusss
sanusss
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie.
— "Wielki Gatsby"
Reposted frompeluda peluda vianiewychamowanee niewychamowanee
sanusss
sanusss
To w drobiazgach mieszkają uczucia..
sanusss
7505 5afa
Reposted fromShini Shini vianiewychamowanee niewychamowanee
sanusss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl